چیزی که این مدت فهمیدم این است که خواندن هزار تاکتاب «اصول داستان نویسی» و « نکاتی درباره داستان نویسی» و «چگونه داستان بنویسیم» و « بیا با هم داستان بنویسیم» هیچ کدام به اندازه خواندن یک داستان خوب روی نوشتن من تاثیر نمی گذارد. وقتی یک داستان خوب با استخوان بندی عالی می خوانم ناخودآگاه تمام اتفاقات و توانمندی های نویسنده را درک می کنم داستان هایش را دوباره و سه باره می خوانم ... هرچند تعداد زیادی کتاب برای یادگیری چهارچوب داستان نویسی برای خواندن دارم و خواهم خواند اما بین این کتاب ها با خواندن یک داستان، از جی دی سلینجر یک بار به آسمان می روم بعد دوباره فرود می آیم و غرق می شوم در باقی کتاب های باقیمانده ...خسته می شوم و دوباره یک داستان دیگر از او می خوانم...شبیه مواد است، نباید همه اش با هم مصرف شود...

منبع : موردات یک ملامتی |دلتنگی های نقاش خیابان چهل و هشتم
برچسب ها : داستان ,خواندن ,کتاب ,خوانم ,داستان بنویسیم» ,داستان نویسی»